پژوهش شانه های نابرابر (افتادگی شانه)

پژوهش شانه های نابرابر (افتادگی شانه)

فهرست مطالب :

 • مقدمه : ۴
 • تعریف افتادگی شانه : ۵
 • وضعیت مطلوب بدن چگونه است؟. ۶
 • انواع افتادگی شانه ها : ۶
 • افتادگی شانه یکطرفه : ۶
 • ﻋﻠﺖ افتادگی شانه در ﻣﺮدان و زنان : ۷
 • افتادگی شانه مادرزادی کودکان : ۸
 • عوامل ایجاد کننده ناهنجاری : ۸
 • عوارض افتادگی شانه : ۸
 • تشخیص افتادگی شانه : ۹
 • درمان افتادگی شانه : ۹
 • بریس‌های اورتن (ORTEN BRACES) 9
 • مزایا ۱۰
 • معایب… ۱۰
 • ابزار ارتوپدی کمکی FLA برای حمایت از ترقوهو شانه.. ۱۰
 • مشخصات.. ۱۱
 • مزایا ۱۱
 • معایب… ۱۲
 • ابزار ارتوپدی کمکی MCDAVID برای حمایت از ترقوه و شانه.. ۱۲
 • مشخصات.. ۱۲
 • مزایا ۱۳
 • معایب… ۱۳
 • ابزار ارتوپدی کمکی VCS برای حمایت از ترقوه و شانه.. ۱۳
 • مشخصات.. ۱۳
 • مزایا ۱۴
 • معایب… ۱۴
 • ابزار حمایتی و حفظ قامت ۱۴
 • مشخصات.. ۱۵
 • مزایا ۱۵
 • معایب… ۱۶
 • تمرین‌های حرکتی ۱۶
 • تمرین‌های حرکتی اصلاح وضعیت… ۱۶
 • تمرین‌های حرکتی کششی.. ۱۶
 • تمرین‌های حرکتی با بند ارتجاعی.. ۱۹
 • نتیجه گیری :. ۲۱
 • منابع : ۲۲
عنوان : پژوهش شانه های نابرابر (افتادگی شانه)
تعداد صفحات : ۲۲ صفحه
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی : -

تعداد نمایش : 103 نمایش

پاسخ دهید