غیر عامل

در حال نمایش یک نتیجه

  • 6

    مقاله پدافند غیر عامل و امنیت ملی

    فهرست مطالب : پیش گفتار :          ۴ مقدمه :   ۴ اصول پدافند غیرعامل         ۵ در پدافند غیرعامل بدنبال چه چیزی هستیم ؟       ۵ تعاریف و اصطلاحات :        ۶ پدافند :    ۶ پدافندغیرعامل :     ۶ پدافندعامل :          ۶ دفاع غیرنظامی...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش