powerpoint | PPsx | آموزشی | پاورپوینت | دانلود | فایل | کاملترین | مدیریت

نمایش یک نتیجه

  • 0

    مدیریت آموزشی (پاورپوینت)

    چکیده : مدیریت آموزشی نوعی از مدیریت است که در مراکز آموزشی به صورت مجازی برگزار میشود. مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. به عبارتی، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به...

    فروشگاه فالود