یک

در حال نمایش 2 نتیجه

 • 1

  پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد یک سازمان

  فهرست مطالب : فصل اول – ورودی سیستم حقوق و دستمزد مقدمه     ۷ هدف و انگیزه انتخاب موضوع           ۸ سیستم حقوق و دستمزد         ۹ اجزاء سیستم حقوق و دستمزد                         ۹ کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد...

  فروشگاه فالود

 • 19

  پروژه مالی یک شرکت بازرگانی

  چکیده : تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک مؤسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک مؤسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن مؤسسه می...

  فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش