پیاده

در حال نمایش یک نتیجه

  • 0

    پروژه پیاده سازی وب سایت مدرسه

    فهرست مطالب : مقدمه     ۵ ۱) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER        ۱۶ ۱-۱) آشنائی با ASP.NET    ۱۷ ۲-۱) ویژگیهای ASP.NET   ۱۷ ۳-۱) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET        ۱۸ ۴-۱) ابزارهای ASP.NET    ۱۸ ۵-۱) مقایسه ASP.NET و...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش