پژوهش | حج و زیارت | زیارتی | عرصه | عملیات | مدیریت

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پژوهش کار در عرصه عملیات زیارتی

    فهرست مطالب : مقدمه ۴ چکیده ۵ تحلیل وبررسی ثبت نام دردوبانک ملت وملی جهت عمره مفرده ۷ بررسی ، اعلان جهت ثبت نام دردفاتر کارگزار،آمادگی های دفترجهت ثبت نام ۷ بررسی ثبت نام دردفاتر کارگزار ۷ بررسی وتحلیل تحویل...

    فروشگاه فالود