پژوهش | توسعه | جهان | دولت | سوم | کشورهای | نقش

نمایش یک نتیجه

  • 2

    نقش دولت در توسعه کشورهای جهان سوم

    فهرست مطالب : ریشه واژه دولت تعریف دولت پیشینه دولت مقدمه مفهوم اصطلاح جهان سوم ویژگی های کشورهای جهان سوم معیارهای توسعه نیافتگی علایق دولتهای جهان سوم نقش ، وظیفه و عملکرد دولت در کشورهای جهان سوم فهرست منابع فهرست...

    فروشگاه فالود