پژوهش | تعامد | توازی | دانش اموزی | متوسطه | مقطع

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پژوهش توازی و تعامد

    چکیده : توازی حالتی از تصویر است که اگر، کادر را به دو بخش تقسیم کنیم ، اشیاء و اجسام قرار گرفته در هر قسمت، با اشیاء و اجسام قرار گرفته در قسمت دیگر، حالت موازنه داشته باشد، به این...

    فروشگاه فالود