پرسشنامه | پرهیز | خودکارآمدی | دانلود | مواد

نمایش یک نتیجه

  • 1

    پرسشنامه خودکارآمدی در پرهیز از مواد

    چکیده : این پرسش­نامه توسط مارتین گلمن (۱۹۹۲، به نقل از جعفری و همکاران، ۱۳۸۸) برای سنجش کارایی شخصی در سنین ۱۶ تا ۳۰ سالگی ساخته شد و ۲۰ آیتم دارد که توانایی اجتناب از موقعیت­های هیجانی، اجتماعی و سوگ برانگیزاننده­ی...

    فروشگاه فالود