پرسشنامه | دانلود رایگان | روانشناسی | فرم کوتاه | کاملترین فایل | مهارت های زندگی

نمایش یک نتیجه

  • 2

    پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه)

    چکیده : فرم کوتاه پرسشنامه مهارت های زندگی  شامل ۲۰ سوال و سه خرده مقیاس (تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق) می باشد. که از کاملا مخالف تا کاملا مخالف امتیازبندی شده است. سازمان بهداشت جهانی مهارتهای زندگی را...

    فروشگاه فالود