پایان نامه | مصنوعی | هوش

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پایان نامه هوش مصنوعی

    فهرست مطالب : چکیده۱ مقدمه ۲ فصل اول : کلیات موضوع تعریف و طبیعت هوش مصنوعی۷ پیدایش و پیشرفت هوش مصنوعی  ۸ هوش‌ مصنوعی‌ و هوش‌ انسانی۱۲ شاخه‌های‌ هوش‌ مصنوعی۱۴ فلسفهٔ هوش مصنوعی۲۷ ویژگی های هوش مصنوعی۴۸ دو فرضیه در...

    فروشگاه فالود