پاورپوینت | پزشکی | پژوهش | پس از زایمان | دوران

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پژوهش دوران پس از زایمان (پاورپوینت)

    خلاصـه محتـوا ؛ اهداف مراقبت در دوران پس از زایمان :تغذیهکمک و هدایت ها در جهت برگشت به وضعیت پیش از بارداریتشخیص هر گونه انحراف از وضعیت طبیعیآموزش مادران در مورد نحوه مراقبت از خودمراقبت از نوزاد و توسعه ی...

    فروشگاه فالود