نمایشی

در حال نمایش یک نتیجه

  • 0

    مقاله ظرفیت نمایشی ادب داستانی ایران

    چکیده : در این جستار اصطلاح ادب داستانی را به معنای وسیع‌ واژهبه‌کار‌ می‌بریم‌ که خـالی از مـسامحه نـیست و از آن،انواع مختلفیچون قصه،حماسه،روایات تاریخی افسانه‌آمیز،داستان،حکایاتعرفانی منظوم و منثور‌ به‌طورکلی اعم از رمزی و تمثیلی و یاواقع‌گرا مراد می‌کنیم. پ...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش