متقاعدگرانه

در حال نمایش یک نتیجه

  • 1

    پژوهش ارتباط متقاعدگرانه

    خلاصـه محتـوا ؛ ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط بر آن که در گیرنده پیام، مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود (محسنیان راد, ,1384 ص66). بر این اساس، ارتباط...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش