لرستان

در حال نمایش 2 نتیجه

 • 8

  پرسشنامه خودکنترلی تانجی

  نگاه کلی ؛ خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود تعریف می شود ( موراون و بامسیر ، 2000). کنترل خود با حوزه های گوناگونی مانند شناخت ، هیجان عملکرد و توجه در ارتباط است ( بمومسیر...

  فروشگاه فالود

 • 0

  پژوهش گذری بر استان لرستان

  خلاصـه محتـوا ؛ استان لرستان سرزمینی زیبا با آب و هوای دلپذیر و محصور در کوه های مرتفع و صعب العبور است که بین ۴۶ درجه و ۵۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و۲۲ دقیقه عرض شمالی درسلسله جبال زاگرس میانی...

  فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش