فرم کوتاه

در حال نمایش یک نتیجه

  • 2

    پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه)

    نگاه کلی ؛ تعریف سازمان بهداشت جهانی از مهارتهای زندگی :توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید (هو ۱۹۹۴) بطور کلی مهارت های زندگی عبارتند از...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش