فرایبرگ

در حال نمایش یک نتیجه

  • 1

    پرسش نامه ذهن آگاهی فرایبرگ

    نگاه کلی ؛ ذهن آگاهی به معنی توجه کردن ، ویژه هدفمند در زمان کنونی و خالی از پیش داوری و قضاوت است. در ذهن آگاهی فرد در هر لحظه از شیوه ذهنی خودآگاه شده و مهارت های شناسایی شیوه...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش