سایبری

نمایش یک نتیجه

  • 2

    جرائم سایبری وچالش های پیش رو

    چکیده جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می باشند که شامل جرم هایی هستند که در محیط سایبر ، محیطی غیر فیزیکی علیه فناوری اطلاعات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی ارتکاب مییابند.امروزه بسیاری از جرایم سنتی، همزمان با...

    فروشگاه فالود