رضایت | زندگی | مقاله

نمایش یک نتیجه

  • 0

    مقاله رضایت از زندگی

    چکیده  : دستیابی به امکانات که جامعه آنها را به عنوان ملاک های خوشبختی می داند، لزوما احساس خوشبختی را برای فرد به ارمغان نمی آورد. اماگاهی اوقات افرادی که از این امکانات برخوردار نیستند احساس رضایت شگرفی دارند. همچنین...

    فروشگاه فالود