جابربن حیان | دانش آموز | طرح | گیاه | گیاهان | معلمان

نمایش یک نتیجه

  • 0

    گیاهان (طرح جابربن حیــان)

    چکیده طرح : از دیرباز تا کنون، گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت وسلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماریها برخوردار بوده و هستند. در واقع این بخش از منابع طبیعی قدمتی...

    فروشگاه فالود