توریسم ورزشی

نمایش یک نتیجه

  • 0

    توریسم ورزشی

    پیشگفتار با وجود پیدایی و گسترش رسانههای گوناگون در عرصه اطلاعرسانی، کتاب رسانهای است که همچنان رسالت و اهمیت آن در فرایند آموزش و انتقال اطلاعات محسوس و محفوظ مانده است. علمی ساختن فعالیتها، مطلوب همه تلاشگران ورزشی است و...

    فروشگاه فالود