تعامد

در حال نمایش یک نتیجه

  • 0

    پژوهش توازی و تعامد

    خلاصـه محتـوا ؛ توازی حالتی از تصویر است که اگر، کادر را به دو بخش تقسیم کنیم ، اشیاء و اجسام قرار گرفته در هر قسمت، با اشیاء و اجسام قرار گرفته در قسمت دیگر، حالت موازنه داشته باشد، به...

    فروشگاه فالود

نمونه سوالات استخدامی

 آموزش و پرورش