ترانزیت | توسعه | صادرات | کشور | مقاله | نقش | واردات

نمایش یک نتیجه

  • 1

    مقاله نقش ترانزیت در توسعه واردات و صادرات کشور

    فهرست مطالب : ترانزیت چیست؟ اهمیت ترانزیتی ایران مزیتهای ترانزیت ازطریق ایران مسیرهای اصلی وبنادرترانزیتی درایران(شمال- جنوب ، شرق- غرب): کریدورهای بین المللی ۱- کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال – جنوب‌‌ ۲- کریدور شرق – غرب یا جاده باستانی...

    فروشگاه فالود