تحصیل | چین | دانش اموزی | روش های | مقاله

نمایش یک نتیجه

  • 1

    مقاله روش های تحصیل در چین

    چکیده : ساختار آموزشی آموزش معلمان همواره به عنوان ، یک بخش مهمی از سیستم آموزش سوسیالیستی کشور چین مطرح بوده است. طی۵۰ سال اخیر ، از زمان پایه گذاری جمهوری خلق چین ، دولت بر اجرای برنامه های آموزشی...

    فروشگاه فالود