اوپال | پروژه | تولید | ظروف | فرآیند

نمایش یک نتیجه

  • 18

    پروژه فرایند تولید ظروف اوپال

    فهرست مطالب : چکیده : ۵ مقدمه : ۶ تاریخچه. ۶ ویژگی‌ها : ۶ مسائل زیست محیطی.. ۷ مواد و مصالح شیشه‌گری.. ۷ وسایلی که در کارگاه شیشه‌گری سنتی به‌کار می‌رود: ۸ روش‌های ساخت شیشه. ۸ روش فوتی.. ۸ روش...

    فروشگاه فالود