ارشد | پایان نامه | جذبی | چیلر | کارشناسی

نمایش یک نتیجه

  • 5

    پایان نامه چیلرهای جذبی

    چکیده : پایان نامه فوق بمنظور ارتقای دانش فنی گروه بهره برداری نگهداری از چیلر جذبی شعله مستقیم ساخت شرکت ساری پویا تدارک دیده شده و تلاش فراوانی بعمل آمده که اطلاعات فنی ومطالب ارائه شده ، نیازهایبهرهبرداری درزمینه بازدید...

    فروشگاه فالود