ارزش | پژوهش | پول

نمایش یک نتیجه

  • 0

    پژوهش ارزش پول

    فهرست مطالب : چکیده :   ۳ مقدمه     ۴ اهمیت و اهداف نظام  مطلوب ارزش‌گذاری پول ملی         ۵ نحوه ارزش گذاری پول ملی   ۵ مشکلات موجود درنظام‌ارزش‌گذاری‌پول‌ملی و ریشه‌های آن  ۷ مشکلات نظام ارزش‌گذاری پول ملی، طبق شواهد موجود، به صورت...

    فروشگاه فالود