آهن ربا | آهنربا | جابربن حیان | جدید | جشنواره | دانش آموز | طرح | معلمان

نمایش یک نتیجه

  • 0

    آهن رباها (طرح جابربن حیــان)

    چکیده طرح : از آهن‌ربا در جاهای زیادی استفاده می‌شود؛ به عنوان نمونه، یخچال از فولاد درست شده و به در فولادی یخچال یک آهن‌ربا چسبیده است که باعث می‌شود در یخچال بسته بماند و در وسایلی که برای تزئین...

    فروشگاه فالود