نکاح فضولی (کارتحقیقی۲) 11000 تومان

نکاح فضولی (کارتحقیقی۲)

در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی مورد بررسی قرار گرفته، مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد [...]

مشاهده و خرید
تابعیت و تغییر تابعیت و تابعیت مضاعف “اقامت”  (کارتحقیقی ۲) 11000 تومان

تابعیت و تغییر تابعیت و تابعیت مضاعف “اقامت” (کارتحقیقی ۲)

در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر کرده‌اند. آنچه باعث شتاب [...]

مشاهده و خرید
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (کارتحقیقی) 9000 تومان

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (کارتحقیقی)

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است. بازداشت متهم که [...]

مشاهده و خرید
بررسی تطبیقی سیاست کیفری ایران و حقوق جزای بین الملل در ازای پول شویی (کارتحقیقی) 9000 تومان

بررسی تطبیقی سیاست کیفری ایران و حقوق جزای بین الملل در ازای پول شویی (کارتحقیقی)

جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن [...]

مشاهده و خرید
تفاوتهای اصولی اجرای احکام مدنی با احکام کیفری (کارتحقیقی۱) 10000 تومان

تفاوتهای اصولی اجرای احکام مدنی با احکام کیفری (کارتحقیقی۱)

اجرا که به معنای جاری ساختن،روان ساختن و تحقق بخشیدن به مفاد رای دادگاه می باشد اجرای احکام مدنی در مورد کلیه احکام مدنی است و در این رابطه تفاوتی بین مراجع صدور احکام مدنی وجود ندارد. با توجه به [...]

مشاهده و خرید