بانک تلفن همراه اصناف مشهد 30000 تومان

بانک تلفن همراه اصناف مشهد

بانک شماره موبایل اصناف (سوپر مارکت ، خدمات کامپیوتر ، افراد پردرآمد ، طلا فروشی ، صرافی ها و ...)  مجموعاً شامل ۹۸۱۹۱ عدد شماره منحصربه‌فرد می باشد که بصورت فایل اکسل جمع آوری و که تنها با [...]

مشاهده و خرید
بانک شماره موبایل مدیران مشهد 40000 تومان

بانک شماره موبایل مدیران مشهد

بانک اطلاعات مدیران مشهد با بیش از ۱۲۰۰۰ شماره منحصربه‌فرد به همراه مشخصات کامل مدیران می باشد که بصورت فایل اکسل بوده و علاوه بر شماره موبایل مدیران مشهد، شامل نام و نام خانوادگی اکثر مدیران، [...]

مشاهده و خرید
بانک شماره موبایل پزشکان مشهد 40000 تومان

بانک شماره موبایل پزشکان مشهد

بانک اطلاعات پزشکان مشهد با بیش از ۸۵۰۰ شماره منحصربه‌فرد به همراه مشخصات کامل پزشکان و تخصص آنها به‌صورت فایل اکسل قابل دریافت بوده و علاوه بر شماره موبایل پزشکان مشهد، شامل نام و نام خانوادگی [...]

مشاهده و خرید
بانک شماره تلفن مهندسین مشهد 40000 تومان

بانک شماره تلفن مهندسین مشهد

بانک اطلاعات فوق مجموعه ای از تلفن های تماس مهندسین و شرکت های عمرانی و ساخت و ساز در شهرستان مشهد که شامل ۱۹۴۶۳ شماره منحصربه‌فرد به همراه مشخصات کامل افراد ، منبع مفیدی جهت بازاریابی و دسترسی [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی آلودگی های زیست محیطی (مطالعه موردی : شهر مشهد) 6000 تومان

مقاله بررسی آلودگی های زیست محیطی (مطالعه موردی : شهر مشهد)

از مسائل مهم در مورد آب و هوا که تأثیر بسیار زیادی در سلامتی انسانها در یک منطقه دارد مسئله آلودگی زیست محیطی می باشد. همچنین از مهمترین چالش هایی که امروزه در ارتباط با اقلیم مطرح است بحث مربوط [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزی واحد تجهیزات پزشکی (بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد) 6000 تومان

گزارش کارآموزی واحد تجهیزات پزشکی (بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد)

بیمارسـتان سـوانح امدادی شهید کامیاب یکی از مراکزپژوهشی -تخصصی دانشگاه علوم پزشـکی مشـهد در زمینه سـوانح و ترومادر کشورمی باشدکه بیماران مراجعه کننده داخل و خارج کشور را پاسخگوست. عملیات [...]

مشاهده و خرید
مقاله تحلیل جامعه شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد 5000 تومان

مقاله تحلیل جامعه شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد

مقاله حاضر با استفاده از نظریات کنشگرا و ساختگرا به توصیف و تحلیل جامعهشناختی مـدت اقامت زائران ایرانی در مشهد میپردازد و نشان میدهد که عوامل موقعیتی- ساختاری از یک سو و متغیرهای ذهنی- ادراکی از [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی کاربریهای آموزشی و انطباق آن با استانداردهای شهرسازی (مطالعه موردی: پهنه التیمور مشهد) 4000 تومان

مقاله بررسی کاربریهای آموزشی و انطباق آن با استانداردهای شهرسازی (مطالعه موردی: پهنه التیمور مشهد)

استمرار و بقای هر جامعهای مستلزم آن است که مجموعه باورها، ارزشها، رفتارها، گرایشها، دانشها و مهارتهای آن به نسلهای جدید منتقل شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، ترکیبی از روشهای تحلیلی- استقرایی، [...]

مشاهده و خرید
پروژه بررسی و تحلیل نقش موزه های آستان قدس رضوی در توسعه ی گردشگری فرهنگی شهر مشهد 13000 تومان

پروژه بررسی و تحلیل نقش موزه های آستان قدس رضوی در توسعه ی گردشگری فرهنگی شهر مشهد

گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی، می تواند دریچه های نوینی از شناخت، توسعه و پایداری را برای جوامع به همراه داشته باشد. پروژه ی حاضر با این پیشفرض که جاذبه هایی به نام موزه های آستان قدس رضوی می [...]

مشاهده و خرید