بانک تلفن همراه اصناف مشهد 30000 تومان

بانک تلفن همراه اصناف مشهد

بانک شماره موبایل اصناف (سوپر مارکت ، خدمات کامپیوتر ، افراد پردرآمد ، طلا فروشی ، صرافی ها و ...)  مجموعاً شامل ۹۸۱۹۱ عدد شماره منحصربه‌فرد می باشد که بصورت فایل اکسل جمع آوری و که تنها با [...]

مشاهده و خرید
مقاله قلمرو حقوق ثالث دربرابر تصمیمات و اقدامات خلاف مقررات مجمع و مدیران 12000 تومان

مقاله قلمرو حقوق ثالث دربرابر تصمیمات و اقدامات خلاف مقررات مجمع و مدیران

یکی از مهمترین مباحث مربوط به مسوولیت مجمع و مدیران در برابر اشخاص ثالث می باشد و در صورتی که اشخاص فوق مرتکب تخلف شده و از این تخلف به اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، به صورت تضامنی مسوولیت خواهند [...]

مشاهده و خرید
بانک شماره موبایل مدیران مشهد 40000 تومان

بانک شماره موبایل مدیران مشهد

بانک اطلاعات مدیران مشهد با بیش از ۱۲۰۰۰ شماره منحصربه‌فرد به همراه مشخصات کامل مدیران می باشد که بصورت فایل اکسل بوده و علاوه بر شماره موبایل مدیران مشهد، شامل نام و نام خانوادگی اکثر مدیران، [...]

مشاهده و خرید
پژوهش تقلب های صورت های مالی و مدیران شرکت ها و راه های پیشگیری 9000 تومان

پژوهش تقلب های صورت های مالی و مدیران شرکت ها و راه های پیشگیری

افزایــش شــمار و تنــوع تقلــب در سیســتم گزارشــگری مالــی، تهدیــدی بــر کیفیــت ایــن سیســتم اســت. وظیفــه ی حرفــه ی حســابداری تهیــه و ارائــه ی اطلاعات و گزارشهــای مالــی بــرای [...]

مشاهده و خرید
پروپوزال بررسی نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران مالی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور 12000 تومان

پروپوزال بررسی نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران مالی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور

در ادبیات مدیریت، وظایف اصلی مدیر شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، راهبری، نظارت کنترل میباشد. تصمیم گیری، اساس و شالوده تمام وظایف مدیران می باشد و اهمیت آن در مدیریت تا این حد مطرح شده که بعضی [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران 30000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران

به دنبال ظهورتنوع فرهنگی و تحقق قسمت هایی از ایده جهانی شدن و گسترش روزافزون سازمان های چندملیتی و بین المللی؛ توجه به مدیریت رفتار سازمانی اهمیت دوچندان یافته که در رأس آن، توجه به رفتارهای [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی و شناخت ویژگیهای مدیران و کارآفرینان در صنعت کشور 2000 تومان

مقاله بررسی و شناخت ویژگیهای مدیران و کارآفرینان در صنعت کشور

در شرایطی که توسعه سریع اقتصادی واجتماعی یک هدف کلان و آرزوی دیرینه برای تمامی کشورهای صنعتی و در حال توسعه است تحقق این هدف منوط به تولید انبوه و صادرات و به تبع آن افزایش درآمد ملی ، توسعه [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران 14000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

در این پژوهش به بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران پرداخته می شود.در این پژوهش حجم نمونه ، تعداد ۳۳۱ نفر از بین جامعه آماری انتخاب شده است.دراین تحقیق ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای [...]

مشاهده و خرید