پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله 11000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان مواد مخدر و افراد عادی با استفاده از دو نظام شخصیتی آیزنگ و لکونینجر 15000 تومان

پایان نامه بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان مواد مخدر و افراد عادی با استفاده از دو نظام شخصیتی آیزنگ و لکونینجر

اعتیاد یک بیماری زیستی ، روانی و اجتماعی است و امروزه یکی از معضلات بهداشتی - روانی - اجتماعی جهان به شمار می رود . خصوصیات روانی - شخصیتی معتادان صرفاً ناشی از مصرف مواد مخدر نیست بلکه تحقیقات [...]

مشاهده و خرید