بانک تلفن همراه اصناف مشهد 30000 تومان

بانک تلفن همراه اصناف مشهد

بانک شماره موبایل اصناف (سوپر مارکت ، خدمات کامپیوتر ، افراد پردرآمد ، طلا فروشی ، صرافی ها و ...)  مجموعاً شامل ۹۸۱۹۱ عدد شماره منحصربه‌فرد می باشد که بصورت فایل اکسل جمع آوری و که تنها با [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس 8500 تومان

پایان نامه رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها به این موضوع [...]

مشاهده و خرید
مقاله سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک ملی شهرستان مهاباد (با استفاده از مدل کانو) 4000 تومان

مقاله سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک ملی شهرستان مهاباد (با استفاده از مدل کانو)

این پژوهش به منظور شناخت عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان مهاباد و ارایهی راهکارهایی برای افزایش رضایت مشتریان انجام شده است. این تحقیق که پژوهشی کاربردی و از نوع توصیفی است، به شیوهی [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر(مطالعه موردی شهرستان زاهدان) 7000 تومان

مقاله بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر(مطالعه موردی شهرستان زاهدان)

امروزه گردشگری به عنوان بزرگترین وگسترده ترین صنعت جهت توسعه اقتصادی کشوربه شمارمی رود،ازاین روازصنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولدسرمایه واشتغال نام می برند.این صنعت آنچنان درتوسعه اقتصادی - [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی آثار کالبدی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری  (مطالعه موردی شهرستان نیشابور) 25000 تومان

پایان نامه بررسی آثار کالبدی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)

تمامی عوامل انسان ساخت وطبیعی موجود در شهر وحتی خود انسانها درگیر تغییر و تحولاتی پیوسته وآرام می باشند.رهایی از این تغیرات ، امکان پذیر نیست زیرا به معنای سکوت ، ثبات وتوقف است که منجر به مرگ [...]

مشاهده و خرید
پروپوزال بررسی نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران مالی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور 12000 تومان

پروپوزال بررسی نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران مالی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور

در ادبیات مدیریت، وظایف اصلی مدیر شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، راهبری، نظارت کنترل میباشد. تصمیم گیری، اساس و شالوده تمام وظایف مدیران می باشد و اهمیت آن در مدیریت تا این حد مطرح شده که بعضی [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی تاثیر NLP بر عزت نفس و منبع کنترل افراد در شهرستان تبریز 9500 تومان

پایان نامه بررسی تاثیر NLP بر عزت نفس و منبع کنترل افراد در شهرستان تبریز

امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی جامعه بشری و پیچیدگی ارتباطات در درون و بیرون افراد جامعه و کمبود تجارب و نداشتن تنوع در زندگی و همچنین کاهش روابط فیزیکی و کارایی میان افراد جامعه و از طرفی [...]

مشاهده و خرید
پروپوزال بررسی آموزش مهارتهای زندگی درمدارس مروج سلامت شهرستان سرخس 2000 تومان

پروپوزال بررسی آموزش مهارتهای زندگی درمدارس مروج سلامت شهرستان سرخس

هدف از پژوهش حاضر، بررسی آموزش مهارتهای زندگی درمدارس مروج سلامت شهرستا ن سرخس بود . نمونه پژوهشی ۳۷مدرسه بودکه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.داده هابااستفاده ازپرسشنامه های تکمیل شده بدست [...]

مشاهده و خرید
پروپوزال ارزیابی اثرآرایش کشت و دور آبیاری مختلف بر عملکرد واجزای عملکرد باقلای محلی ( (faba valganدرشهرستان نیشابور 12000 تومان

پروپوزال ارزیابی اثرآرایش کشت و دور آبیاری مختلف بر عملکرد واجزای عملکرد باقلای محلی ( (faba valganدرشهرستان نیشابور

بذر رسیده و خشک این گیاهان دارای ارزش غذایی زیادی بوده و به لحاظ قابلیت نگهداری آن از جمله مهمترین منابع غذایی سرشار از پروتئین به شمار میروند (خوفی و انویه تکیه، (۱۳۸۸ ؟ دانه حبوبات باداشتن [...]

مشاهده و خرید
پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر  مقطع متوسطه شهرستان بردسکن 7000 تومان

پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بردسکن

عنوان تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بردسکن در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ می باشد. جامعه آمای در این تحقیق کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله 11000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و [...]

مشاهده و خرید
پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بردسکن در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ 10000 تومان

پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بردسکن در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶

عنوان تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بردسکن در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ می باشد. جامعه آمای در این تحقیق کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان [...]

مشاهده و خرید