بانک تلفن همراه اصناف مشهد 30000 تومان

بانک تلفن همراه اصناف مشهد

بانک شماره موبایل اصناف (سوپر مارکت ، خدمات کامپیوتر ، افراد پردرآمد ، طلا فروشی ، صرافی ها و ...)  مجموعاً شامل ۹۸۱۹۱ عدد شماره منحصربه‌فرد می باشد که بصورت فایل اکسل جمع آوری و که تنها با [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی تاثیر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 9000 تومان

پایان نامه بررسی تاثیر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به بررسی تاثیر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تئوری، چنین انتظار می رود که میزان سرمایه گذاری های یک شرکت با جریان [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی تاثیر تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی 3000 تومان

مقاله بررسی تاثیر تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی

در سال های اخیر، با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازارهای رقابتی، بهبود عملکرد سازمانی یکی از مهمترین اهداف مدیران می باشد. به همین دلیل بکارگیری صحیح توانمندی ها و قابلیت های سازمانی یکی [...]

مشاهده و خرید
پروژه سیستم های نوین حسابداری و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها 12000 تومان

پروژه سیستم های نوین حسابداری و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و [...]

مشاهده و خرید
پژوهش تقلب های صورت های مالی و مدیران شرکت ها و راه های پیشگیری 9000 تومان

پژوهش تقلب های صورت های مالی و مدیران شرکت ها و راه های پیشگیری

افزایــش شــمار و تنــوع تقلــب در سیســتم گزارشــگری مالــی، تهدیــدی بــر کیفیــت ایــن سیســتم اســت. وظیفــه ی حرفــه ی حســابداری تهیــه و ارائــه ی اطلاعات و گزارشهــای مالــی بــرای [...]

مشاهده و خرید
مقاله عوامل مؤثر در پیاده سازی سیستم مدیریت رابطه با مشتری در شرکت های بیمه (شرکت سهامی بیمه ایران) 3000 تومان

مقاله عوامل مؤثر در پیاده سازی سیستم مدیریت رابطه با مشتری در شرکت های بیمه (شرکت سهامی بیمه ایران)

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی CRM در شرکت‌های بیمه می‌پردازد. این تحقیق براساس این سؤال شکل گرفت که با توجه به اهمیت اجرای CRM، آیا شرکت های بیمه (و به‌طور موردی شرکت بیمه ایران) [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه سیستم حقوق و دستمزد در شرکت شرکت خدمات و بازرگانی مهبد یاران 8000 تومان

پایان نامه سیستم حقوق و دستمزد در شرکت شرکت خدمات و بازرگانی مهبد یاران

حقوق و دستمزد بلاشک یکی از مهمترین تدابیری است که ممکن است برای انگیزش افراد سازمان به کار گرفته شود. زیرا ابزار اساسی برای رفع نیازهای ثانویه و سلسله مراتب نیازهای انسان است. چنانچه صرفا براساس [...]

مشاهده و خرید