مقاله خشونت در ورزش 3000 تومان

مقاله خشونت در ورزش

گاهی اوقات برای شناخت مفهومی بهتر است بدانیم آن مفهوم چیست؟ برای نمونه بر خلاف عقیده رایج دارا بودن اندیشه های منفی یا ابراز میل به آسیب رساندن به کسی دیگر را خشونت نمی گویند. خشونت با احساس هایی [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی خشونت و جلوگیری از آن در سطح فرد و جامعه و کشورهای منطقه 8000 تومان

مقاله بررسی خشونت و جلوگیری از آن در سطح فرد و جامعه و کشورهای منطقه

خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن [...]

مشاهده و خرید