تستهای تالیفی و کنکوری آمار کاربردی دانشگاه آزاد ( کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد) 5000 تومان

تستهای تالیفی و کنکوری آمار کاربردی دانشگاه آزاد ( کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد)

محصول مورد نظر شامل تست های درس آمار کاربردی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای می باشد که شامل ۳۳۳ تست همراه با پاسخنامه به صورت فایل PDF جمع آوری شده جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت [...]

مشاهده و خرید
تستهای تالیفی درس آمار + پاسخنامه (ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سراسری و آزاد رشته مدیریت) 3000 تومان

تستهای تالیفی درس آمار + پاسخنامه (ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سراسری و آزاد رشته مدیریت)

محصول مورد نظر شامل تست های درس آمار ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد می باشد که شامل ۲۰۰ تست همراه با پاسخنامه به صورت فایل PDF جمع آوری شده جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت می باشد .

مشاهده و خرید
تست های تالیفی درس مدیریت استراتژیک (مدیریت و برنامه ریزی راهبردی) 2000 تومان

تست های تالیفی درس مدیریت استراتژیک (مدیریت و برنامه ریزی راهبردی)

محصول مورد نظر شامل تست های تالیفی درس مدیریت استراتژیک "مدیریت و برنامه ریزی راهبردی" می باشد که شامل ۱۳۰ تست همراه با پاسخنامه به صورت فایل PDF جمع آوری شده جهت استفاده دانشجویان دکتری در زمینه [...]

مشاهده و خرید
تستهای تالیفی کتاب سازمان استراتژی محور کاپلان و نورتون ( ترجمه پرویز بختیاری ) 4000 تومان

تستهای تالیفی کتاب سازمان استراتژی محور کاپلان و نورتون ( ترجمه پرویز بختیاری )

محصول مورد نظر شامل تست های طبقه بندی شده کتاب سازمان استراتژی محور می باشد که شامل ۴۳۱ تست همراه با پاسخنامه به صورت فایل PDF جمع آوری شده جهت استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور در مقطع فراگیر [...]

مشاهده و خرید