بانک تلفن همراه اصناف مشهد 30000 تومان

بانک تلفن همراه اصناف مشهد

بانک شماره موبایل اصناف (سوپر مارکت ، خدمات کامپیوتر ، افراد پردرآمد ، طلا فروشی ، صرافی ها و ...)  مجموعاً شامل ۹۸۱۹۱ عدد شماره منحصربه‌فرد می باشد که بصورت فایل اکسل جمع آوری و که تنها با [...]

مشاهده و خرید
بانک شماره موبایل پزشکان مشهد 40000 تومان

بانک شماره موبایل پزشکان مشهد

بانک اطلاعات پزشکان مشهد با بیش از ۸۵۰۰ شماره منحصربه‌فرد به همراه مشخصات کامل پزشکان و تخصص آنها به‌صورت فایل اکسل قابل دریافت بوده و علاوه بر شماره موبایل پزشکان مشهد، شامل نام و نام خانوادگی [...]

مشاهده و خرید
مقاله سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک ملی شهرستان مهاباد (با استفاده از مدل کانو) 4000 تومان

مقاله سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک ملی شهرستان مهاباد (با استفاده از مدل کانو)

این پژوهش به منظور شناخت عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان مهاباد و ارایهی راهکارهایی برای افزایش رضایت مشتریان انجام شده است. این تحقیق که پژوهشی کاربردی و از نوع توصیفی است، به شیوهی [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی اثـر اعتمـاد مـشتریان شـهر  تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتـی  بر پایه مدل TAM (مطالعه مـوردی:  بانک ملت) 2000 تومان

مقاله بررسی اثـر اعتمـاد مـشتریان شـهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتـی بر پایه مدل TAM (مطالعه مـوردی: بانک ملت)

این پژوهش با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پـذیرش بانکـداری اینترنتـی بـر مبنـای مدل پذیرش فناوری (Technology Acceptance Model) (TAM) انجام گرفته است. مـدل پـذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیک بانک صادرات 20000 تومان

پایان نامه بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیک بانک صادرات

یکی از مدل هایی که در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات در بخش های خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد،مدل سروکوال است. از این رو ،در این پژوهش به بررسی و سنجش میزان شکاف ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در بانک [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی تاثیر شاخص های مدل بانک جهانی بر فضای کسب و کار 18000 تومان

پایان نامه بررسی تاثیر شاخص های مدل بانک جهانی بر فضای کسب و کار

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های مدل بانک جهانی بر فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی است. جامعه آماری تحقیق حاضر،‌ شامل شرکت‌های منتخب دولتی، شبه دولتی و خصوصی پتروشیمی ایران است، نمونه ی [...]

مشاهده و خرید