پژوهش شرایط نگهداری قسمتهای مورد استفاده گیاهان دارویی 9900 تومان

پژوهش شرایط نگهداری قسمتهای مورد استفاده گیاهان دارویی

استفاده از داروهای گیاهی طی سال های اخیر در دنیا افزایش چشمگیری داشته است. در این میان ایران به عنوان یکی از کشورهای غنی از نظر داشتن گیاهان دارویی متنوع شناخته شده است و قدمت طب سنتی آن گواه این [...]

مشاهده و خرید