مقاله جداسازی پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چای سیاه 4000 تومان

مقاله جداسازی پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چای سیاه

تخمیر یکی از فرایندهای مهم در تولید چای سیاه، میباشد که در این مرحله با قرار گرفتن سوبسترا در معرض آنزیم، واکـنش اکسیداسـیون اتفـاق افتاده و ترکیبات تعیین کننده خصوصیات کیفی چای، تولید میشوند. [...]

مشاهده و خرید
مقاله معرفی آنزیم کلروفیلاز و کاربرد آن در صنایع غذایی 3000 تومان

مقاله معرفی آنزیم کلروفیلاز و کاربرد آن در صنایع غذایی

آنزیم کلروفیلاز، باعث تخریب کلروفیل در گیاه و جلبک می شود. این واکنش با هیدرولیز گروه فیتول انجام می شود، که نتیجه اش تشکیل کلروفیلید است. تخریب کلروفیل در مراحلی از رشد گیاه شامل پیری برگ، رسیدن [...]

مشاهده و خرید
پروژه فرایند تولید ظروف اوپال 4200 تومان

پروژه فرایند تولید ظروف اوپال

اپال گلاس (در ایران آرکوپال) ماده‌ای است بین چینی و شیشه که از آن ظرف مانند کاسه و پشقاب می‌سازند. علت کدر بودن این نوع شیشه، غالباً بروز پدیده جدایش فازی در مقیاس میکروسکوپی است. این پدیده باعث [...]

مشاهده و خرید
پژوهش تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل 3000 تومان

پژوهش تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل

در این تحقیق تاثیر اسید اسکوربیک و آنزیم آلفا آمیلازهم بر خصوصیات رئولوژیکی و حجم مخصوص نان اشـترودل مـورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از آنزیم درسه سطح صفر،۳۰۰وppm 500 واز اسید اسکوربیک در سه [...]

مشاهده و خرید
پروژه ارزیابی کار و زمان (مطالعه موردی : کارخانه به در رنگین) 2000 تومان

پروژه ارزیابی کار و زمان (مطالعه موردی : کارخانه به در رنگین)

گروه صنعتی به ¬د¬ر رنگین در سال ۱۳۵۶ با هدف سرمایه گذاری و راه¬اندازی خطوط تولید صنعتی¬ راه¬اندازی گردید. دراین مدت با گسترش تنوع محصولات و به روزرسانی تکنولوژی صنعت ساختمان توانسته است پاسخگوی [...]

مشاهده و خرید
مقاله طراحی متدولوژی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل تحقیقاتی 4000 تومان

مقاله طراحی متدولوژی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل تحقیقاتی

بدون شک مهمترین منبع استراتژیک یک جامعه و به تبع آن یک سازمان،نیروی انسانی‌ است که از ارزشی والا برخوردار است.طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و سپس اجرای‌ صحیح آن به منابع انسانی یک سازمان امکان [...]

مشاهده و خرید
پروژه استقرار تسهیلات در یک چیدمان موجود و ارائه روش چیدمان بهینه ماشین آلات یک سیستم فرضی بااستفاده از الگوریتم آلدپ و کرولپ 4000 تومان

پروژه استقرار تسهیلات در یک چیدمان موجود و ارائه روش چیدمان بهینه ماشین آلات یک سیستم فرضی بااستفاده از الگوریتم آلدپ و کرولپ

در سیستم های صنعتی مسئله مکان یابی و استقرار تسهیلات به دلیل تاثیر بر افزایش راندمان و بهره وری بسیار مورد توجه است . مطالعه پیرامون مکان بهینه صنعتی از دیدگاه جغرافی دانان و علمای علم اقتصاد [...]

مشاهده و خرید