گزارش کارآموزی در بیمه ایران 1500 تومان

گزارش کارآموزی در بیمه ایران

مکانیزم عملیات بیمه‌گری به گونه‌ای است که خسارات آتی خطرات احتمالی تحت پوشش قرار می‌گیرد. لذا همواره شرکت‌های بیمه ایران با حجمی‌از تعهدات احتمالی مواجه هستند. مهم‌ترین ویژگی حسابداری بیمه ایران [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزی واحد تجهیزات پزشکی (بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد) 6000 تومان

گزارش کارآموزی واحد تجهیزات پزشکی (بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد)

بیمارسـتان سـوانح امدادی شهید کامیاب یکی از مراکزپژوهشی -تخصصی دانشگاه علوم پزشـکی مشـهد در زمینه سـوانح و ترومادر کشورمی باشدکه بیماران مراجعه کننده داخل و خارج کشور را پاسخگوست. عملیات [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارورزی در آزمایشگاه شیمی آموزشگاه ابتدایی آیت ا… کاشانی 7200 تومان

گزارش کارورزی در آزمایشگاه شیمی آموزشگاه ابتدایی آیت ا… کاشانی

در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی جهت تجهیز آموزشگاه ها از لحاظ مواد شیمیایی، ابزار، تجهیزات و نرم افزارهای ویژه آموزش مجازی و شبیه سازی فعالیت‌های آزمایشگاهی صورت گرفته است؛ اما این اقدامات تاثیر [...]

مشاهده و خرید
پروژه کارآموزی انبارداری 4000 تومان

پروژه کارآموزی انبارداری

کار انبارداری یک شغل مهم و پرمسؤلیتی است . اجناس و موجودیهای انبار با ید تحت اختیار یک انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس یکی از مهمترین عوامل هزینه است که به طور متوسط ۵۵ درصدهای تمام شده کالای [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری 2000 تومان

گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار، و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزی کارگاه میل لنگ تراشی 2000 تومان

گزارش کارآموزی کارگاه میل لنگ تراشی

کارگاه میل لنگ تراشی فرهاد واقع در شهرستان خدابنده جاده ابهر با مدیریت فرهاد بداکی که با احتصاب مدیریت کارگاه دارای ۲ کارگر می باشد که هریک از آنها در روی دستگاه هایی که مهارت دارند مشغول به کار [...]

مشاهده و خرید