اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت خواندن را در علیرضا تقویت نمایم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت خواندن را در علیرضا تقویت نمایم؟

مشکلات یادگیری کودکان، ارتباط تنگاتنگی با مسائل فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، تغذیه، بهداشت و مسائل مربوط به محیط آموزشی و ... دارد. وقتی دانش آموز یا والدینش ب رای درمان مراجعه می کنند، مطمئناً از [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات خوانداری دانش آموز علی رضا صوابی را بر طرف کنم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات خوانداری دانش آموز علی رضا صوابی را بر طرف کنم؟

یکی از مهمترین درس هایی که دانش آموزان در تمام دوران تحصیل خود به آن نیاز دارند . فارسی است زیرا اگر دانش آموزی نتواند در زمینه خوانداری مهارت پیدا کند در تمام زمینه ها مشکل خواهد داشت . من جمله [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی ۱۷ شهریور به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی 2000 تومان

اقدام پژوهی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی ۱۷ شهریور به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی

تحقیق حاضر در سال تحصیلی ...... در پایه سوم مدرسه راهنمایی ..... واقع در شهرستان ......... و با فراوانی ۲۸ نفر دانش اموز انجام شده است .مساله ی مورد نظر بی علاقگی و کم کاری دانش آموزان در آموزش [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی راهکارهایی جهت  ارتقاءسلامت وبهداشت روانی   دانش آموزان 2000 تومان

اقدام پژوهی راهکارهایی جهت ارتقاءسلامت وبهداشت روانی دانش آموزان

درپژوهش انجام شده، مسئله ی موردنظر،درخطربودن بهداشت وسلامت روانی دانش آموزان به دلیل فشارهـای روانی ناشی ازشرایط نامطلوب اقتـصادی،فرهنـگی وخانوادگی دانش آمــوزان یکی از د بستا نهای دخترانه ی [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزان کلاسم را در فرایند آموزش فعال سازم ؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزان کلاسم را در فرایند آموزش فعال سازم ؟

روش های فعال تدریس به روش هایی اشاره دارد که بتواند فعالیت های دانش آموزان را تقویت و یادگیری را به یک جریان دوسویه تبدیل نماید. بنابراین معلم باید فراگیران را با مطالب یادگرفتنی درگیر سازد و راه [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی و آب هوایی 2000 تومان

اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی و آب هوایی

من سعی کردم طی مطالعات ، بررسی ، نظرخواهی های مختلف و گردآوری اطلاعات تلاش خود در را جهت رفع این مشکل قرار دهم در. این از راه اولیای مدرسه ـ همکاران ، دانش آموزان کمک گرفتم .

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم؟

باتوجه به این که اینجانب به عنوان معاون آموزشی مشغول هست م ودغدغه اصلی م ن ساعت استراحت کلاسی است که بچه هادائمادرحال دعواولگدبازی می باشندتصمیم گرفتم که چه کار کنیم تابتوانیم ساعت استراحت دانش [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟

از سنین نخستین دبستان باید کودکان را بتدریج با نماز آشنا به و نماز خواندن تشویق کرد . بسیار مشاهده شده است که کودکان در کنار پدر و مادر ا می یستند به یا تنهایی نماز خواندن را ها آن تقلید می کنند.

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود 2000 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود

پژوهش حاضر مربوط به این است که چگونه می توان با آموزش مهارت ها و روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود. جامعه آماری تعداد ۱۵ نفر از دانش آموزان دختر هنرستان حرفه ای حاج قاسم [...]

مشاهده و خرید