مقاله بررسی تولید کیموزین نوترکیب تولید شده در سیستم باکتریایی و مقایسه آن با آنزیمهای لخته کننده شیر بدست آمده از منابع میکروبی و گیاهی 5000 تومان

مقاله بررسی تولید کیموزین نوترکیب تولید شده در سیستم باکتریایی و مقایسه آن با آنزیمهای لخته کننده شیر بدست آمده از منابع میکروبی و گیاهی

کیموزین مهم ترین آنزیم لخته کننده شیر موجود در رنت تجاری می باشد. درگذشته کیموزین از معده چهارم گوساله های جوان استحصال می گردیدو به عنوان یک عامل تشکیل لخته پروتئین های شیر مورد استفاده قرار [...]

مشاهده و خرید
هموژنیزه با امواج فراصوت 4200 تومان

هموژنیزه با امواج فراصوت

امواج فراصوت به عنوان امواج صدا با فرکانسی بالاتر از آستانه شنوایی انسان (۲۰ تا ۱۰۰ کیلوهرتز) تعریف می شود. فراصوت یک دستگاه تولید کننده امواج سینوسی صوتی از طریق ایجاد خلا در زیر فشار بخار مایع [...]

مشاهده و خرید