مقاله بررسی آلودگی های زیست محیطی (مطالعه موردی : شهر مشهد) 6000 تومان

مقاله بررسی آلودگی های زیست محیطی (مطالعه موردی : شهر مشهد)

از مسائل مهم در مورد آب و هوا که تأثیر بسیار زیادی در سلامتی انسانها در یک منطقه دارد مسئله آلودگی زیست محیطی می باشد. همچنین از مهمترین چالش هایی که امروزه در ارتباط با اقلیم مطرح است بحث مربوط [...]

مشاهده و خرید
پژوهش راه کارهای تغذیه برای کاهش وزن 7500 تومان

پژوهش راه کارهای تغذیه برای کاهش وزن

اضافه وزن و چاقی یکی از بزرگترین بیماریهای انسانی در قرن حاضر است . چنانچه دلیل اصلی این بیماری کشف و شناخته نشود ، انسان قادر نخواهد بود این بیماری را برای همیشه ریشه کن کند . طبق آخرین اطلاعاتی [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی مفهوم بهداشت روانی در محیط کار و عوامل موثر بر آن 4000 تومان

مقاله بررسی مفهوم بهداشت روانی در محیط کار و عوامل موثر بر آن

از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سلامت روحی و فکری کارکنان به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد توجه است .یکی از عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره وری، طبق نظریه ی [...]

مشاهده و خرید