پژوهش تجری 6000 تومان

پژوهش تجری

تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که در واقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان [...]

مشاهده و خرید
مقاله مدلسازی افراد پولشو (استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی)+ترجمه 10000 تومان

مقاله مدلسازی افراد پولشو (استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی)+ترجمه

مطالعات موجود مجرم-که درآمدهای غیرقانونی تولید می‌کند- و پولشو-که دلارهای کثیف را به دلارهای پاک تبدیل می کند-یک فرد یکسان تلقی می‌کنند. با استدلال خوبی و براساس شواهد بدیهی است که این گونه [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی لغوی حسد 3000 تومان

مقاله بررسی لغوی حسد

حسادت عبارت است از آرزو کردن زوال نعمت از دیگران؛ مثل اینکه کسی به نعمت دست یافته و خانه و فرزندی پیدا کرده باشد و شخص حسودی نابودی آن نعمت را آرزو کند. اما اگر تقاضا کند که خداوند همانند آن نعمت [...]

مشاهده و خرید
پژوهش خرید و فروش ملی در فقه اسلامی 4000 تومان

پژوهش خرید و فروش ملی در فقه اسلامی

یکی از پایه های اقتصاد، خرید و فروش است که امکان توزیع کالا را فراهم و زمینه بهره مندی از تولیدات دیگران را پدید می آورد. البته غیر از تولیدکنندگان، افراد دیگری به عنوان کاسب و تاجر در توزیع [...]

مشاهده و خرید
مقاله تأملی بر نقش زائران ایرانی در رونق اقتصادی عتبات عالیات “در نیمه نخست قرن بیستم” 6000 تومان

مقاله تأملی بر نقش زائران ایرانی در رونق اقتصادی عتبات عالیات “در نیمه نخست قرن بیستم”

بررسی زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی شهرهای عتبـات عالیات، نشان میدهد که همـواره ارتبـاط نزدیکـی بـین ورود زائران و توسعه اجتماعی و اقتصادی این شهرها وجـود داشـته است. در طیّ قرن نـوزدهم، اکثـر [...]

مشاهده و خرید
پژوهش ثمره حقیقت شرعیه 4000 تومان

پژوهش ثمره حقیقت شرعیه

در شرع اسلام، مانند دیگر شرایع، براى انتقال پیامها و مفاهیم به مخاطبان، از واژه‌هاى متداول میان مردم استفاده شده و اغلبِ معناهایى نیز که از این واژه‌ها اراده شده، میان مردم رایج بوده است؛ ولى [...]

مشاهده و خرید