مقاله مدیریت بحران در راه آهن 3000 تومان

مقاله مدیریت بحران در راه آهن

بروز حوادث شغلی ، حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی در تمام کشورهای جهان همراه با صدمات انسانی و خسارتهای مالی فراوان است . اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران از طرفی با توجه به قرار گرفتن در [...]

مشاهده و خرید
سازمان و دانشگاه (پاورپوینت) 3000 تومان

سازمان و دانشگاه (پاورپوینت)

دانشگاه موسسه آموزشی است که دانشجویان برای کسب مدارک علمی در آنجا تحصیل کرده و پژوهش های علمی در آنجا صورت می گیرد (لغت نامه مک میلان) ساختار سازمانی دانشگاه چهارچوبی است که باید از طرفی امکان [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی تاثیر تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی 3000 تومان

مقاله بررسی تاثیر تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی

در سال های اخیر، با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازارهای رقابتی، بهبود عملکرد سازمانی یکی از مهمترین اهداف مدیران می باشد. به همین دلیل بکارگیری صحیح توانمندی ها و قابلیت های سازمانی یکی [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس 8500 تومان

پایان نامه رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها به این موضوع [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه راهکارهای بهبود وضعیت موجود در سفر زیارتی عتبات عالیات عراق 27000 تومان

پایان نامه راهکارهای بهبود وضعیت موجود در سفر زیارتی عتبات عالیات عراق

عراق و عتبات عالیات، از دیرباز سرزمینی مقدس بوده و نام آن در تواریخ ذکر شده است. بسیاری از پیامبران بزرگ الهی به نوعی در این سرزمین حضور داشته اند؛ برخی در این سرزمین متولد یا مدفون شده و برخی از [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با شادکامی دانشجویان 36000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با شادکامی دانشجویان

با فرا رسیدن عصر فناوریهای نوین ارتباطی و گسترش فراگیر آن که به دنبال خود مفاهیم جدیدی چون واقعیت مجازی و فضای سایبری را به همراه آورد، تغییر و تحولات زیادی در زندگی بشر ایجاد شد و ما را با جهان [...]

مشاهده و خرید
پژوهش نقش سرمایه گذاری  خارجی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی 4000 تومان

پژوهش نقش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی

بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و عمیق به [...]

مشاهده و خرید
مقاله تأملی بر نقش زائران ایرانی در رونق اقتصادی عتبات عالیات “در نیمه نخست قرن بیستم” 6000 تومان

مقاله تأملی بر نقش زائران ایرانی در رونق اقتصادی عتبات عالیات “در نیمه نخست قرن بیستم”

بررسی زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی شهرهای عتبـات عالیات، نشان میدهد که همـواره ارتبـاط نزدیکـی بـین ورود زائران و توسعه اجتماعی و اقتصادی این شهرها وجـود داشـته است. در طیّ قرن نـوزدهم، اکثـر [...]

مشاهده و خرید
مقاله تأثیر رهبری اخلاقی بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان 6000 تومان

مقاله تأثیر رهبری اخلاقی بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنـان از طریـق تـاثیر ابعـاد عدالت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان میباشد. در این پژوهش رهبری اخلاقی بـه عنـوان [...]

مشاهده و خرید
مقاله اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری  مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری 6000 تومان

مقاله اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری

هدف این پژوهش ارائه راهکارهای کاربردی به منظـور ارتقـای سـطح نـوآوری سـازمانی رسانه هـای نوشتاری و به طور اخص روزنامه های پرشمارگان براساس سرمایه های فکری و با میانجی گری مدیریت دانش و یادگیری [...]

مشاهده و خرید