پژوهش عقـد اجـاره

پژوهش عقـد اجـاره

فهرست مطالب :

مقدمه : ۴
عقد در لغت: ۵
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن : ۵
تعریف جامع عقد : ۵
تعریف اجاره : ۶
اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی : ۷
تعریف اجاره در قانون: ۹
اقسام عقد اجاره : ۱۰
تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون: ۱۰
ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام : ۱۰
اجماع : ۱۵
عقل: ۱۶
تفاوت جعاله و اجاره: ۱۶
ماهیت اجاره اشخاص : ۱۸
قواعد حاکم بر اجاره‌ی اشخاص: ۱۹
معیار تشخیص قانون حاکم بر اجاره‌ی اشخاص: ۱۹
شرایط انعقاد عقد اجاره‌ی اشخاص: ۱۹
انواع اجیر: ۲۱
آثار عقد اجاره اشخاص: ۲۱
الف) تعهدات اجیر: ۲۱
۱- اجرای کار مورد تعهد؛ ۲۱
۲- تسلیم موضوع کار؛ ۲۲
۳- حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر؛ ۲۲
ب) تعهدهای مستاجر ۲۲
۱- قبض کالا پس از انجام کار؛ ۲۲
۲- پرداختن اجرت؛ ۲۳
اجاره زن برای پرورش نطفه: ۲۳
اجاره منافع یا اعیان: ۲۳
اجاره اعمال: ۲۳
اجیر خاص (مقّید): ۲۳
اجیر مشترک (مطلق): ۲۴
شرایط مندرج درعقد اجاره: ۲۴
حق فسخ تراضی: ۲۴
تعمیرات: ۲۵
تعدیل اجاره بهاء: ۲۶
بطلان و فسخ قرارداد: ۲۶
الف)موارد بطلان و یا فسخ قرارداد به درخواست مستاجر: ۲۷
ب)موارد فسخ قرارداد به درخواست موجر و خواستار تخلیه مستاجر: ۲۸
حق سرقفلی یا کسب و پیشه مستاجر: ۲۸
آثار عقد اجاره : ۲۹
مستأجر تکالیفی: ۳۰
الف) لزوم عقد: ۳۰
استثنا از قاعده عدم انحلال عقد به موجب فوت: ۳۰
ب) تملیک منفعت و عوض: ۳۱
تکالیف موجر: ۳۲
تسلیم مورد اجاره؛۳۲
مزاحمت شخص ثالث: ۳۲
انجام تعمیرات و تحمل مخارج:۳۲
تکالیف مستأجر: ۳۳
تأدیه مالالاجاره؛۳۳
رعایت حدود متعارف در استعمال عین مستاجره؛۳۳
استفاده در مورد اجاره؛۳۳
عدم تغییر عین توسط مستأجر؛۳۳
نتیجه گیری :۳۴
منابع:۳۵

عنوان : عقـد اجـاره
تعداد صفحات : ۳۶ صفحه
قیمت : ۴۵۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 481 نمایش

پاسخ دهید