پژوهش تاریخچه موتور اتومبیل

پژوهش تاریخچه موتور اتومبیل

موتور چیست : ۹
ریشه لغوی : ۹
دید کلی : ۹
تاریخچه : ۹
سیر تحولی و رشد : ۱۰
ساختمان موتور ۱۰
طرز کار موتور ۱۱
اصول چهارگانه : ۱۱
انواع موتور ۱۱
کاربردها : ۱۲
نقش موتورها در زندگی روزمره : ۱۲
موتورهای وانکل : ۱۲
موتور و محفظه ی یک موتور دورانی در Mazda RX-7: 13
معرفی بخش های اصلی موتور دورانی : ۱۳
روتور: ۱۳
بدنه: ۱۳
مراحل احتراق : ۱۳
محور خروجی: ۱۴
مکش: ۱۵
تراکم: ۱۵
احتراق: ۱۵
تخلیه: ۱۶
ویژگی های موتور پیستونی : ۱۶
قسمتهای متحرک کمتر: ۱۶
یکنواختی حرکت: ۱۶
آرامتر بودن حرکت: ۱۷
چالش ها: ۱۷
موتور الکتریکی : ۱۷
مقدمه ۱۷
انواع موتورهای الکتریکی : ۱۸
موتورهای DC: 18
موتورهای میدان سیم پیچی شده : ۱۹
موتورهای یونیورسال : ۱۹
موتورهای AC: 20
موتورهای AC تک فاز : ۲۰
موتورهای AC سه فاز: ۲۰
موتورهای پله‌ای : ۲۱
موتورهای خطی : ۲۱
موتورهای دیزل: ۲۱
ریشه لغوی ۲۱
دید کلی : ۲۱
تاریخچه : ۲۲
تقسیمات ۲۲
ساختمان ۲۳
طرزکار ۲۳
سیکل موتورهای دیزل چهارزمانه ۲۳
زمان تنفس : ۲۳
زمان تراکم : ۲۴
زمان قدرت : ۲۴
زمان تخلیه : ۲۴
سیکل موتور دوزمانه دیزل ۲۴
زمان اول : ۲۵
زمان دوم : ۲۵
موتور دیزل جدید ۲٫۰ : ۲۵
موتور دیزل جدید ۲٫۰ dCi 25
انژکتورپیزوالکتریک : ۲۶
فیلترذره‌اى با قابلیت احیاء دوره‌اى : ۲۶
گیربکس جدید PK4 : 27
موتور چهارزمانه: ۲۷
ریشه لغوی ۲۷
دید کلی ۲۷
تاریخچه ۲۸
انواع موتورهای چهار زمانه ۲۸
موتورهای اشتعال جرقه‌ای : ۲۸
موتورهای دیزل : ۲۸
ساختمان موتور چهارزمانه ۲۹
طرز کار ۲۹
مرحله اول (مرحله مکش) : ۲۹
مرحله دوم (مرحله تراکم : ۳۰
مرحله سوم (مرحله توان : ۳۰
مرحله چهارم (مرحله تخلیه : ۳۰
کاربرد ۳۰
موتور پله ای: ۳۱
ساختار موتور پله ای : ۳۱
نحوه کنترل ۳۲
نحوه کنترل ۱ بیتی : ۳۲
نحوه کنترل ۲ بیتی : ۳۲
نحوه حرکت موتورهای الکتریکی ۳۳
موتور درون سوز: ۳۴
ریشه لغوی ۳۴
نگاه اجمالی ۳۴
تاریخچه ۳۴
انواع موتورهای احتراق داخلی ۳۴
موتور چهارزمانه : ۳۴
موتورهای دوزمانه : ۳۵
معیارهای دیگر جهت طبقه بندی موتورهای احتراق داخلی ۳۵
موتور اشتعال جرقه‌ای : ۳۵
موتورهای دیزل : ۳۵
طرز کار ۳۵
مکش : ۳۵
تراکم : ۳۶
توان : ۳۶
تخلیه : ۳۶
ساختمان : ۳۶
سیلندر : ۳۶
سرسیلندر : ۳۷
پیستون : ۳۷
میل لنگ : ۳۷
سیستم هوارسانی : ۳۷
سیستم سوخت رسانی : ۳۷
سیستم خنک کننده : ۳۷
سیستم روغن کاری : ۳۷
سیستم برقی : ۳۷
سیستم سوپاپ‌ها : ۳۷
سایر قطعات : ۳۸
کاربردها ۳۸
نقش موتورهای درون سوز در زندگی ما : ۳۸
موتور اشتعال جرقه‌ای: ۳۸
ریشه لغوی : ۳۸
دید کلی : ۳۸
تاریخچه : ۳۹
انواع سیستم‌های اشتعال : ۳۹
ساختمان : ۳۹
طرز کار : ۳۹
کاربرد : ۴۰
موتور های نیمکره ای چیست : ۴۰
مزایا : ۴۱
موتور نیمکره ای دوج : ۴۲
معایب : ۴۲
مزایای مهم موتورهای شش زمانه: ۴۳
دو انبساط (کار) در شش حرکت: ۴۳
چند گانه سوز بودن: ۴۳
کاهش چشمگیر درآلایندگی: ۴۴
سوخت مایع: ۴۴
قیمت قابل قیاس با موتور چهار زمانه: ۴۴
موتورهای شش زمانه: ۴۴
مقدمه ۴۴
مزایای موتور شش زمانه: ۴۵
طراحی و عملکرد موتور های شش زمانه: ۴۵
اولین سیکل چهار فرایندی : ۴۵
دومین سیکل چهار فرایندی : . ۴۶
عوامل موثر در افزایش راندمان حرارتی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی: ۴۷
نتیجه گیری : ۴۸
منابع : ۴۸

عنوان : پژوهش تاریخچه موتور اتومبیل
تعداد صفحات : ۴۸ صفحه
قیمت : ۴۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 548 نمایش

پاسخ دهید