پروپوزال بررسی نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران مالی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور

پروپوزال بررسی نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران مالی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور

چکیده :

در ادبیات مدیریت، وظایف اصلی مدیر شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، راهبری، نظارت کنترل میباشد. تصمیم گیری، اساس و شالوده تمام وظایف مدیران می باشد و اهمیت آن در مدیریت تا این حد مطرح شده که بعضی مدیریت را مساوی با تصمیم گیری می دانند. آنچه بیش از هر چیز موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند، دسترسی به اطلاعات و نیز جامعیت، صحت و دقت آن است. مدیران به عنوان برنامه ریزان و تصمیم گیران نهایی در بنگاه های اقتصادی، مهمترین گروه استفاده کنندگان اطلاعات هستند که با اتکا به اطلاعات کاربرد صحیح آنها، می توانند فعالیت موسسات را قرین توفیق سازند. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که جمع آوری و نگهداری اطلاعات امری است مهم، لیکن مهمتر از آن، استفاده مناسب از اطلاعات است. زیرا هدف از تهیه اطلاعات، بکارگیری به موقع آنهاست. در غیر اینصورت، مدیر با مجموعه ای از اطلاعات روبرو خواهد بود که ناظر بر فعالیتها و تصمیم گیریهای مهمی است و نه موثر بر آنها. لذا تجهیز سازمان به سیستم اطلاعاتی پویا و مطمئن به ضرورت اساسی عصر ما تبدیل شده است که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل ارتقا بخشد .

عنوان : پروپوزال بررسی نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران مالی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور
تعداد صفحات : ۱۷ صفحه
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 818 نمایش

پاسخ دهید