پرسشنامه مهارت های زندگی ساعتچی و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه مهارت های زندگی ساعتچی و همکاران (۱۳۸۹)

چکیده :

مقیاس مهارت های زندگی توسط ساعتچی و همکاران (۱۳۸۹) ساخته شد. این پرسشنامه شامل ۴۰ گویه می باشد که بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت «خیلی زیاد»، «زیاد»، «تاحدی»، «کم» و «خیلی کم »تنظیم گردیده است. در این پژوهش، اعتبار محتوا و صوری پرسشنامه توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف مورد بررسی و تأیید قرار خواهد گرفت. این آزمون بارها در ایران مناسب سازی شده و در پژوهش ها و پایان نامه های مختلفی از این ابزار استفاده شده است. این پرسشنامه به دلیل زیر بنای نظری مناسب و تایید خبرگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی لازم برخوردار است.

عنوان : پرسشنامه مهارت های زندگی ساعتچی و همکاران (۱۳۸۹)
تعداد صفحات : ۶ صفحه
قیمت : ۲۰۰۰  تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 426 نمایش

پاسخ دهید