پرسشنامه خودکارآمدی در پرهیز از مواد

پرسشنامه خودکارآمدی در پرهیز از مواد

چکیده :

این پرسش­نامه توسط مارتین گلمن (۱۹۹۲، به نقل از جعفری و همکاران، ۱۳۸۸) برای سنجش کارایی شخصی در سنین ۱۶ تا ۳۰ سالگی ساخته شد و ۲۰ آیتم دارد که توانایی اجتناب از موقعیت­های هیجانی، اجتماعی و سوگ برانگیزاننده­ی مصرف را می­سنجد. پاسخ­گویی به هر یک از آیتم­های آن به­صورت مقیاس لیکرت پنج­درجه­ای (۱= تقریبا هرگز تا ۵= همیشه) می­باشد. گلمن پایایی آن را به­وسیله آلفای کرونباخ در سال ۱۹۹۵ در حدود ۹۱/۰ گزارش داده و روایی آن را در ارتباط با زیرگروه­های مورد مطالعه ارزیابی کرده و آن را معتبر گزارش نموده است (به نقل از مارتین، ویلکیتسون و پولوس، ۱۹۹۵). همچنین پایایی آن در ایران با استفاده از روش دو­نیمه­کردن و آلفای کرونباخ به­ترتیب ۵۴/۰ و ۷۸/۰ به­دست آمد. روایی مقیاس با استفاده از تحلیل عامل تأییدی برای مؤلفه­ی آن ۵۵/۰ درصد به دست آمده است (جعفری و همکاران، ۱۳۸۸).

عنوان : پرسشنامه خودکارآمدی در پرهیز از مواد
تعداد صفحات : ۲ صفحه
قیمت : ۴۰۰۰  تومان
فرمت فایل : Docx
حجم فایل : ۰۰

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دسته بندی :

تعداد نمایش : 185 نمایش

پاسخ دهید